Tư vấn bất động sản

BDO tư vấn cho các nhà phát triển bất động sản, người cho vay, nhà đầu tư nước ngoài, nhà thầu, v.v. về nhiều vấn đề như:

  • Các giao dịch mua bán bất động sản thương mại và nhà ở
  • Các vấn đề hợp đồng cho bên thuê và bên cho thuê
  • Phát triển & đầu tư bất động sản
  • Quản lý bất động sản
  • Thủ tục cấp phép cho các dự án bất động sản
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies