Mua bán & Sáp nhập

BDO có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý trong ngành, điều này cho phép chúng tôi tư vấn về các khía cạnh pháp lý và các khía cạnh khác trong chiến lược kinh doanh của khách hàng.

Bao gồm các dịch vụ:

  • Tư vấn giao dịch và cấu trúc giao dịch
  • Thẩm định pháp lý
  • Chuẩn bị và đàm phán các tài liệu giao dịch
  • Tư vấn các thủ tục xin cấp phép liên quan đến mua bán & sáp nhập
  • Thực hiện các thủ tục cấp phép liên quan đến mua bán & sáp nhập
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies