Tài chính & Ngân hàng

Chúng tôi tư vấn cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp vay vốn về pháp luật Việt Nam liên quan đến các khoản vay cũng như các công cụ nợ; giao dịch tài chính khác liên quan đến nợ.

Các dịch vụ của chúng tôi:

  • Ý kiến pháp lý đối với các khoản vay hoặc giao dịch tài chính
  • Ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng tài chính
  • Soát xét và soạn thảo tài liệu pháp lý cho các giao dịch tài chính
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký và thực hiện các khoản vay/bảo đảm
This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. Please read our privacy statement for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Accept Only Essential Cookies